9 września 2016 roku, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Kępa-Osiny odbyły się warsztaty LCAgri pt.: ”Zmiany klimatu - szanse i zagrożenia” w ramach Dnia Kukurydzy.

Wykłady na temat niskoemisyjnych praktyk wygłosili między innymi prof. dr hab. Jan Kuś oraz dr Robert Borek. W warsztatach uczestniczyło 157 osób. Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja na polu doświadczalnym 19 firm hodowlanych i nasiennych oraz 10 firm produkujących nawozy, środki ochrony roślin, maszyny narzędzia do uprawy, siewu i pielęgnacji kukurydzy.