W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty w IUNG-PIB w Puławach współorganizowane przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W warsztatach wzięło udział 42 osoby (w tym 34 rolników z województwa śląskiego), 7 doradców ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Pani Anna Kowalska-Fert – koordynator SIR przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Uczestnicy wysłuchali prelekcji dr hab. Jerzego Kozyry, pracownika Zakładu Biogospodarki IUNG na temat „Wyzwania dla produkcji rolniczej w dobie zmian klimatycznych”.
Następnie odwiedzono Zakład Doświadczalny IUNG Kępa. W jednym z jego gospodarstw zlokalizowanym w Puławach-Kępie prof.dr hab. Janusz Smagacz z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG zaprezentował różne systemy uprawy roli. Dyrektor ZD Kępa mgr inż. Sławomir Jurak oprowadził uczestników po drugim z gospodarstw w Osinach, gdzie przedstawił kierunki produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz maszyny wykorzystywane do uprawy.