W dniu 21 czerwca w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ŚODR) w Częstochowie odbyła się regionalna konferencja naukowa LCAgri pt. "Zrównoważone rolnictwo przyjazne dla klimatu" zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy współudziale ŚODR. 

W konferencji wzięło udział 62 uczestników, głównie doradców rolnych i rolników. Goścmi byli również Pani Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim - Łucja Chrzęstek – Bar, Zastępca Dyrektora Śląskiego Oddziału ARiMR w Częstochowie Pan Gabriel Dors, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach – Pan dr Zygmunt Adrianek, Dyrektor Stacji Chemiczno -  Rolniczej w Opolu Pan Jan Grzegorzek oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Konferencję otworzył i przywitał uczestników zastępca dyrektora ŚODR w Częstochowie Pan Tomasz Wiekiera. Spotkanie było prowadzone przez Panią Magdalenę Głogowską z Instytutu Ochrony Środowiska z Warszawy. Dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG-PIB) na początku przedstawił genezę, założenia oraz zadania projektu LCAgri a także zaprezentował  film z warsztatów naukowych techniki uprawy roli dla rolnictwa niskoemisyjnego - siew pasowy. Następnie Prof. dr hab. Maciej Sadowski (IOŚ-PIB) przybliżył politykę klimatyczną, przedstawił tendencje zmian klimatu w Polsce, ich konsekwencje oraz ich związek z emisją gazów cieplarnianych z nawozów azotowych znajdujących się w glebie. Prof. dr hab. Barbara Gworek (IOŚ-PIB) zaprezentowała podstawy metodologiczne LCA – (Life Cycle Assessment - Analizy Cyklu Życia) – narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu środowiskiem poprzez badanie oddziaływań w całym okresie życia produktu (procesu „od kołyski aż do grobu”) począwszy od wydobycia, poprzez przetworzenie surowców, produkcji, transportu, dystrybucji, użycia, ponownego użycia, recyklingu i unieszkodliwiania. Pani mgr inż. Magdalena Zaborowska (IOŚ-PIB) omówiła zastosowanie LCA w rolnictwie na koniec dodając, że najbardziej obciążająca środowisko jest uprawa rzepaku, przenżyta oraz lnu, najmniej – buraków cukrowych a zastosowanie odpowiednich praktyk rolniczych - np. siewu pasowego ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Największy udział w całkowitym oddziaływaniu na ekosystem ma stosowanie nawozów azotowych a modyfikacja kodeksu dobrych praktyk w zakresie ich stosowania może istotnie zmniejszyć emisje. Pani mgr Anna Olecka (IOŚ-PIB) przedstawiła potencjał emisyjny rolnictwa i raportowanie gazów cieplarnianych z tego sektora. Dr hab. Jerzy Kozyra zapoznał uczestników z praktykami niskoemisyjnymi wdrażanymi w ramach programu LCAgri. W ostatnim wystąpieniu przedstawiciel Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Dr Krzysztof Dziuba zaprezentował działania pro-środowiskowe firmy oraz jej rolę w projekcie LCAgri. Konferencję zakończyła ceremonia wręczenia certyfikatu każdemu z uczestników oraz poczęstunek.