ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi logo 20170920115923

 

W dniu 27 lutego 2018r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG - innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska” podczas której zaprezentowano przykładowe rezultaty realizowanych projektów.

 

Minister Krzysztof Jurgiel podkreślił zaangażowanie instytutów naukowych w działania na rzecz transferu z nauki do praktyki rolniczej. Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki poinformował o planach Komisji Europejskiej w kierunku silniejszej integracji działań PROW (w zakresie transferu wiedzy, doradztwa i działania „Współpraca”) z programem Horyzont2020.

Prof. dr hab. Maciej Chorowski – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Centrum, związane ze wsparciem sektora rolno-żywnościowego w obszarze badań i rozwoju.

Na konferencji został zaprezentowany projekt LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego − zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)” realizowany przez konsorcjum koordynowane przez IUNG-PIB w Puławach.

Dr hab. Jerzy Kozyra zapoznał zebranych z genezą projektu oraz przeprowadzonymi analizami emisyjności Polskiego rolnictwa.

W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG-PIB i przedstawiciele partnerów konsorcjum: prof. dr hab. Cezary Sławiński – dyrektor Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz prof. dr hab. Barbara Gworek – dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Więcej informacji znajduje się tutaj..